Google Drive

Tải xuống Google Drive dành cho Android

Phiên bản:
2.19.072.05.45

Tải xuống miễn phí Google Drive. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Android

Tải xuống Google Drive thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Nhấp vào liên kết tải xuống sẽ đưa bạn đến Cửa hàng Google Play nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác