Google Drive - Backup and Sync

Tải xuống Google Drive - Backup and Sync dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
1.3.34.11

Tải xuống miễn phí Google Drive - Backup and Sync. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Windows

Tải xuống Google Drive - Backup and Sync thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Vì những lý do không phụ thuộc vào Softonic, bạn sẽ được chuyển hướng để tải xuống Google Drive trên trang web của tác giả.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác