Ứng dụng miễn phí Ứng dụng thay thế cho Google Drive - Backup and Sync hàng đầu cho Windows

Google Drive - Backup and Sync

Google Drive - Backup and SyncMiễn phí

Hỗ trợ lưu trữ và hỗ trợ tài liệu trên đám mây

Google Drive là chương trình quản lý tệp và lưu trữ đám mây . Tại đây, bạn có thể tải xuống Google Drive dành cho Windows, cho phép bạn đồng bộ hóa và tải tệp lên từ máy tính của mình. Trước đây, Google có nhiều dịch vụ khác nhau kết nối với...
7
1043 bình chọn